Studij primijenjene umjetnosti,
smjerovi: primijenjeno slikarstvo, primijenjeno kiparstvo, izvedbeni dizajn za kazalište i film

Opis programa

Cjeloviti dvogodišnji program na smjerovima Primijenjeno slikarstvo, Primijenjeno kiparstvo i Izvedbeni dizajn za kazalište i film na diplomskom sveučilišnom studiju predviđa ostvarenje 120 ECTS bodova. Polaganjem svih ispita i ispunjavanjem obveza prema programu studija studenti ostvaruju drugu razinu obrazovanja (razina 7.1 prema HKO) te stječu pravo na zvanje: Sveučilišni magistar odnosno Sveučilišna magistra primijenjene umjetnosti sa nazivom smjera kojeg su završili.

Od akademske godine 2021/2022 aktivan je novi smjer unutar studija primijenjenih umjetnosti — Izvedbeni dizajn za kazalište i film — pokrenut s ciljem sustavnog obrazovanje budućih scenografa i kostimografa, profesionalaca u području filmskih i kazališnih umjetnosti. Detaljnije.

Usvojena znanja i vještine omogućuju studentima da se nakon završenog diplomskog studija bave djelatnostima u kojima su potrebne specifične kompetencije (u ustanovama za kulturu, kulturalnim i kreativnim industrijama, poduzetništvu, scenografije, kostimografije, profesionalaca u području filmskih i kazališnih umjetnosti, ali i samostalnom umjetničkom radu).

Na svim smjerovima studentima se kroz obvezne i veliki bazen izbornih umjetničkih predmeta pružaju znanja i vještine iz likovne i vizualne umjetnosti koja se nastavljaju na osnove stečene tijekom preddiplomskog studija. Pored toga, studentima se pružaju specifična praktična znanja u području primijenjenih umjetnosti kroz glavne i izborne predmete na odabranom smjeru. Upisivanjem izbornih predmeta poput keramike, stakla, mozaika, web dizajna, video produkcije, scenografije, kostimografije, stripa i ilustracije, ali i oblikovanja umjetničkih knjiga, tijekom te dvije godine studenti grade vlastiti likovni izraz i umjetnički senzibilitet.

Svi predmeti su jednosemestralni što omogućuje povećanu mobilnost studenata prema drugim sadržajima unutar institucije, kao i prema drugim studijskim programima u inozemstvu koji se mogu pohađati u kraćim studijskim boravcima.

Studij primjenjene umjetnosti iznosi 120 ECTSa, a traje 2 godine (4 semestra).

Ishodi učenja – smjer: Primijenjeno slikarstvo

 • Sposobnost primjene stručnog znanja u praksi
 • Sposobnost analize vizualnog problema i sinteze u njegovom rješavanju
 • Razvijena individualnost i kreativnost u rješavanju likovnih problema
 • Sposobnost prikupljanja i analize te obrade informacija iz različitih izvora
 • Sposobnost samostalnog učenja
 • Sposobnost samostalnog umjetničkog istraživanja
 • Sposobnost samostalnog osmišljavanja, razvoja i izvedbe likovnog djela
 • Sposobnost prilagodbe novim situacijama u rješavanju likovno-vizualnih problema
 • Sposobnost sagledavanja interpersonalnih kompetencija kroz socijalne vještine
 • Razvijena kreativnost u rješavanju zadataka
 • Osobna odgovornost prema vlastitom radu i zajednici
 • Sposobnost prezentacije vlastitog projekta od ideje do realizacije
 • Teorijska i stručno praktična znanja iz slikarstva, mozaika i stakla
 • Stručna znanja i vještine oblikovanja na plohi primjenom različitih materijala i likovnih tehnika
 • Poznavanje i primjena pojmova, likovnih tehnika i pravilna interpretacija u slikarskom području
 • Sposobnost rada u timu i vođenja projekata iz slikarstva
 • Profesionalna izvedba javnih radova u interijerima i eksterijerima
 • Znanja iz teorije umjetnosti, prepoznavanje i pravilna primjena stručnih pojmova u slikarskom području
 • Stručna razina primjene metoda, alata i materijala
 • Stručna i praktična razina znanja i vještina u području novih medija i fotografije
 • Osmišljavanje umjetničkih projekata, prijave na natječaje i realizacija istih

Ishodi učenja – smjer: Primijenjeno kiparstvo

 • Sposobnost primjene stručnog znanja u praksi
 • Sposobnost analize vizualnog problema i sinteze u njegovom rješavanju
 • Razvijena individualnost i kreativnost u rješavanju likovnih problema
 • Sposobnost prikupljanja i analize te obrade informacija iz različitih izvora
 • Sposobnost samostalnog učenja
 • Sposobnost samostalnog umjetničkog istraživanja
 • Sposobnost samostalnog osmišljavanja, razvoja i izvedbe likovnog djela
 • Sposobnost prilagodbe novim situacijama u rješavanju likovno-vizualnih problema
 • Sposobnost sagledavanja interpersonalnih kompetencija kroz socijalne vještine
 • Razvijena kreativnost u rješavanju zadataka
 • Osobna odgovornost prema vlastitom radu i zajednici
 • Sposobnost prezentacije vlastitog projekta od ideje do realizacije
 • Teorijska i stručno praktična znanja iz kiparstva, keramike, stakla
 • Stručna znanja i vještine oblikovanja u različitim materijalima: kamen, metal, drvo
 • Teorijska i stručno praktična znanja računalne tehnologije
 • Sposobnost rada u timu i vođenja projekata iz kiparstva, javne plastike
 • Teorijska znanja iz teorije umjetnosti, poznavanje i pravilna interpretacija stručnih pojmova
 • Teorijska i praktična znanja iz različitih kiparskih tehnika
 • Stručna razina primjene metoda, alata i materijala
 • Stručna i praktična razina znanja i vještina u području novih medija i fotografije
 • Samostalno osmišljavanja primijenjenog rješenja za različite manifestacije
 • Osmišljavanje umjetničkog projekta, prijave na natječaj i realizacije istog

Ishodi učenja – smjer: Izvedbeni dizajn za kazalište i film

 • Sposobnost izvedbe u kazališnim produkcijama: drame, muzičkih i plesnih produkcija, opere, kao i lutkarskog kazališta u izradi maski i kostima, scenskih elemenata i rekvizite
 • Praktična i teorijska znanja za potrebe filmskih, televizijskih, video spotova i reklamnih produkcija
 • Sposobnost analitičkog i sintetičkog razmišljanja, te samostalnog istraživanja i inovacije unutar kreativnih industrija
 • Stručan prijenos znanja u praksu putem likovnog, pisanog i usmenog kritičkog izražavanja, samostalno ga nadograđuju i povezuju s različitim problemskim područjima koja rješavaju interdisciplinarno
 • Primjena pravilne interpretacije teorijskih pojmova i stručnih praktičnih znanja iz povijesti filmske produkcije, drame i kazališta
 • Odgovorna procjena, kritika i samokritika kvalitete vlastitog i tuđeg rada
 • Sposobnost zajedničkog djelovanja unutar autorskog tima
 • Razvijena formalna i neformalna međukulturalna komunikacija
 • Sposobnost samostalnog osmišljavanja, prijavljivanja i realizacije umjetničkih samostalnih ili timskih projekata
 • Unutar kazališta/ primijenjeno područje scenografije: sposobni su primijeniti stečena umjetnička i tehnička znanja za kvalitetno dramaturško funkcionalno korištenje izražajnih sredstava kao što su scenska rasvjeta i projekcije za potrebe kazališnih i ostalih izvedbenih produkcija
 • Scenograf, asistent scenografa, oblikovanje lutki, rekviziter, nabavni rekviziter, maketar, oslikavanje ili modeliranje scenskih elemenata i rekvizite
 • Unutar kazališta / primijenjeno područje kostimografija: kostimograf, asistent kostimografa, izrada kostima i kostimskih dodataka, garderobijer, voditelj fundusa kostima i pripadajućih dodataka, modist.
 • Unutar televizijskih, reklamnih i filmskih produkcija/ područje scenografije: art direktor, asistent art direktora, set dekorater, set dizajner, majstor rekvizite, scenski rekviziter, nabavni rekviziter, izrada rekvizite, primijenjeni slikar, primijenjeni kipar
 • Unutar televizijskih, reklamnih i filmskih produkcija/ područje kostimografije: kostimograf, asistent kostimografa, garderobijer.

Kontakti

dekanat:  dekanat@apuri.uniri.hr
studentska služba: studentska@apuri.hr

Program

Ze preuzimanje dokumenata unesite svoje podatke: (login: AAI@edu.hr)

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti