Studij primijenjene umjetnosti

Opis programa

Cjeloviti dvogodišnji program diplomskog sveučilišnog studija predviđa ostvarenje 120 ECTS bodova. Polaganjem svih ispita i ispunjavanjem obveza prema programu studija studenti ostvaruju drugu razinu obrazovanja (razina 7.1 prema HKO) te stječu pravo na zvanje: Sveučilišni magistar odnosno Sveučilišna magistra primijenjene umjetnosti.

Usvojena znanja, kompetencije i vještine omogućuju magistrima da se nakon završenog diplomskog studija bave djelatnostima u kojima su te kompetencije i vještine potrebne (u ustanovama za kulturu, kulturalnim i kreativnim industrijama, poduzetništvu, ali i samostalnom umjetničkom radu).

Modularno osmišljen program obveznih i izbornih predmeta studentima pruža teorijska znanja iz likovne umjetnosti koja se nastavljaju na osnove stečene tijekom preddiplomskog studija. Pored toga, studentima se pružaju specifična praktična znanja u području primijenjenih umjetnosti kroz glavne module slikarstva ili kiparstva. Upisivanjem izbornih predmeta poput keramike, stakla, mozaika, web dizajna, video produkcije, scenografije, kostimografije, stripa i ilustracije, ali i knjige kao objekta i bibliofilskih izdanja, tijekom te dvije godine studenti grade vlastiti likovni izraz i umjetnički senzibilitet.

Svi predmeti su jednosemestralni što omogućuje povećanu mobilnost studenata prema drugim sadržajima unutar institucije, kao i prema drugim studijskim programima u inozemstvu koji se mogu pohađati u kraćim studijskim boravcima.

Studij primjenjene umjetnosti iznosi 120 ECTSa, a traje 2 godine (4 semestra).

Kompetencije koje se stiječu

Opće (generičke) kompetencije

 • sposobnost primjene stručnog znanja u praksi
 • sposobnost analize vizualnog problema i sinteze u njegovom rješavanju
 • razvijena individualnost i kreativnost u rješavanju likovnih problema
 • sposobnost prikupljanja i analize te obrade informacija iz različitih izvora
 • sposobnost samostalnog učenja
 • sposobnost samostalnog osmišljavanja, razvoja i izvedbe likovnog djela
 • sposobnost prilagodbe novim situacijama u rješavanju likovno-vizualnih problema
 • sposobnost sagledavanja interpersonalnih kompetencija kroz socijalne vještine
 • razvijena kreativnost u rješavanju zadataka
 • osobna odgovornost prema vlastitom radu i zajednici
 • sposobnost prezentacije vlastitog projekta od ideje do realizacije

Specifične kompetencije

 • teorijska i stručno praktična znanja iz slikarstva, mozaika i stakla
 • teorijska i stručno praktična znanja iz kiparstva i keramike
 • teorijska i stručno praktična znanja računalne tehnologije
 • stručna znanja i vještine iz poznavanja suvremenih računalnih programa
 • sposobnost rada u timu i vođenja projekata
 • teorijska znanja iz teorije umjetnosti, poznavanje pojmova i pravilna interpretacija
 • teorijska i praktična znanja iz različitih likovnih medija
 • stručna razina primjene metoda, alata i materijala
 • stručna i praktična razina znanja i vještina u području fotografije

Kontakti

dekanat: dekanat@apuri.hr
studentska služba: studentska@apuri.hr

Program

Ze preuzimanje dokumenata unesite svoje podatke: (login: AAI@edu.hr)

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti