Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti

U preuređenoj zgradi bivše vojarne na Trsatu, potpuno opremljenoj suvremenim predavaonicama, kiparskim radionicama, radionicama za obradu drva, keramiku, staklo, mozaik, litografiju, duboki i visoki tisak te sitotisak, računalnom radionicom, foto studiom, projekcijskom dvoranom i studiom za filmsko snimanje, nalazi se Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci.

Na Akademiji se izvode preddiplomski studiji primijenjenih umjetnosti, likovne pedagogije, glume i medija, kao i odgovarajući diplomski studiji.
U skladu s vlastitim željama, studenti mogu dio studija provesti u inozemstvu, u sklopu Erasmus + CEEPUS programa mobilnosti financiranog iz fondova Europske komisije, na inozemnim institucijama s kojima Akademija ima potpisane bilateralne sporazume.

Studijski programi su u potpunosti usuglašeni s Bolonjskim procesom, prilagođeni novim reformskim smjernicama i sustavu ECTS bodova u Europskom obrazovnom sustavu, što studentima omogućuje Akademije ekvivalentno studiranje u Europi. Sustav izbornih predmeta, fleksibilnost studija te interdisciplinarna nastava i međufakultetska ponuda predmeta tu praksu ilustriraju u najboljem svjetlu. Studiranje se temelji na modelu konzultativne i istraživačke nastave s izrazito naglašenom komponentom individualnog mentoriranja studenata.

Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci kao umjetnička i obrazovna institucija kreator je znanja i razvoja umjetničkih vještina u području primijenjenih umjetnosti, dizajna, likovne pedagogije i kazališne umjetnosti. Aktivno unapređuje postojeće prostorne, kadrovske, materijalne kapacitete te usklađuje i afirmira nove umjetničke studijske programe vodeći se visokim umjetničkim i stručnim načelima.

Studentima se osigurava kvalitetno obrazovanje za preuzimanje odgovornog, samostalnog, stručnog, kritičkog i samokritičnog djelovanja u cilju općeg napretka društvene zajednice. U poticajnom radnom okruženju njeguje se kreativnost, inovativnost, umjetničko-istraživačka i edukativna izvrsnost, povjerenje, međusobno uvažavanje i posvećenost umjetničkom radu.

Nastavnici i studenti u partnerstvu s lokalnom zajednicom i civilnim društvom kroz realizaciju kreativnih projekata odgovaraju na potrebe društva i gospodarstva s umjetnički i stručnim utemeljenim rješenjima. Akademija potiče izvrsnost i sve se aktivnosti provode uvažavajući prava svih zaposlenika i studenata te poštujući obveze i odgovornosti koje iz prava proizlaze.

Akademija primijenjenih umjetnosti vodeća je ustanova visokoga obrazovanja u umjetnosti, središte stručnog, umjetničkog istraživanja i jezgra kreativnih ideja u području primijenjene umjetnosti i dizajna, likovne edukacije i kazališnih umjetnosti. Kao takva, poželjno je mjesto studiranja umjetnosti u Hrvatskoj i široj regiji.

Akademija primijenjenih umjetnosti zalaže se za sljedeće vrijednosti:

 • umjetničku i znanstvenu izvrsnost
 • profesionalni razvoj pojedinaca
 • javno djelovanje
 • akademsku slobodu
 • etičnost i društvenu odgovornost.

Akademija primijenjenih umjetnosti kao sastavnica Sveučilišta u Rijeci vodi se sljedećim načelima:

 • načelo javnoga dobra, odgovornosti i ravnopravnosti
 • načelo transparentnosti
 • načelo sustavnoga strateškog upravljanja
 • načelo izvrsnosti i međunarodne usporedivosti
 • načelo akademskog integriteta
 • načelo osiguranja kvalitete preuzimanjem odgovornosti za osobni i institucijski razvoj.

Dokumenti

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti