Upisi

Upisi u 1. godinu studija obavljaju se temeljem natječaja Sveučilišta u Rijeci koji se objavljuje u dnevnom tisku, a na temelju Odluka Senata Sveučilišta u Rijeci.

Akademija upisuje studente/ice na redoviti studij:

koji će studirati uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja
koji će sami plaćati svoj studij – studenti koji su prethodno bili upisani na neki studij u RH
koji će sami plaćati svoj studij – strane državljane izvan EU

Pristupnici koji su završili srednjoškolsko obrazovanje prije 2010. nisu obvezni položiti državnu maturu.

Preddiplomski studij mogu upisati osobe koje su završile srednju školu u četverogodišnjem trajanju, položile državnu maturu, zdravstveno su sposobne za studij na umjetničkoj akademiji (što dokazuju potvrdom specijaliste medicine rada), te su se, temeljem vrjednovanja ocjena srednje škole i dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti, plasirale u okviru upisnih kvota.

Obavijesti

Upisi u više godine

Prijave za upis

Prijave za upis na studijske programe za preddiplomske studije Akademije podnose se putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr.

Prijave za jesenski rok primat će se za studije na kojima ostane slobodnih mjesta nakon završenih upisa u ljetnom roku, što će biti objavljeno na internetskoj stranici www.postani-student.hr, internetskoj stranici Akademije www.apuri.hr i oglasnoj ploči Akademije.

Preddiplomski studiji

Diplomski studiji

Studentska služba

Tigran Pejčić – voditelj
tel: +385 (0)51 228 886
studentska@apuri.hr

Tamara Kola-Žepina – stručna suradnica

Radno vrijeme

pon, sri, pet: 10-12 sati
uto, čet, pet: 12-14 sati

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti