izv. prof. mr. art. Tomislav Brajnović

Novi mediji,
Intermedija

Portfelj
http://brajnovic.com

Detaljni izvedbeni planovi (login: AAI@edu.hr)

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti