Centri Akademije primijenjenih umjetnosti

Centre ustrojava Akademija radi povezivanja i unapređivanja umjetničke prakse i visokog obrazovanja. Djelatnost Centara usklađena je sa strateškim ciljevima razvoja Akademije te pridonosi njezinoj vidljivosti u javnosti i suradnji s vanjskim dionicima. U rad Centara uključuju se studenti diplomskih studija i Alumni s ciljem stjecanja prakse za tržište rada.

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti