Slikarstvo III/IV LP

Mentor: viši umj. sur. Robert Mijalić

Asistentica: Ljiljana Barković

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti