Slikarstvo III/IV PU

Mentor: doc. art. Alan Alebić

Asistent: Radovan Kunić

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti