Nije lako biti iskren suvenir

Ovaj seminar objašnjava razliku među suvenirima prema parametrima upotrebnih, znakovnih i duhovnih vrijednosti.

Nora Bolanča
Studij vizualnih komunikacija i grafičkog dizajna
Teorija vizualnih komunikacija 2
viši umj. suradnik Branimir Paškvan
Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti