Scenografija C/D LP i PU

Mentor:

red. prof. art. Lara Badurina

doc. art. Stefano Katunar

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti