Kiparstvo A/B LP

Mentor: red. prof. art. Želimir Hladnik

Asistent: Nina Lekić

Studenti:

Greta Habuš

Jana Sabol

Tea Teodorović

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti