Objekti za tijelo i prostor C/D

Mentor: izv. prof. art. Nenad Roban

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti