Metodička školska praksa

Mentor: red. prof. art. Letricija Linardić

Asistent: Nina Licul

Opis kolegija:

Kolegij tvori važan dio u obrazovanju budućeg učitelja likovne kulture i nastavnika likovne umjetnosti. Studenti povezuju stečena znanja iz teorijskih i umjetničkih područja, te se senzibiliziraju za likovnu problematiku vezanu uz nastavu u školi. Dio vježbi provodi se u školskim vježbaonicama.

Na reprodukcijama možete vidjeti taktilne slikovnice za slijepu i slabovidnu djecu.

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti