Interaktivna umjetnost u javnoj sferi: diskursi i tehnike

Predmet istraživanja naznačen u naslovu odnosi se na različite vrste suvremene umjetničke prakse koje se konceptualno pozivaju na socijalnu dimenziju svojih artefakata. One uključuju stvaranje interaktivnih umjetničkih instalacija ili performansa u javnome prostoru propitivanjem relevantnih društvenih, gospodarskih i političkih tema, vezanih uz užu ili širu društvenu zajednicu. Knjiga predstavlja istraživačku studiju u kojoj se, teorijski i praktički, razmatraju napori, prijepori, tehnike i mogućnosti umjetnosti u javnoj sferi. Također uključuje primjere projektne nastave i studentskih radova na tu temu koji su se izvodili u sklopu istoimenog kolegija diplomskog studijskog programa Medijske umjetnosti i prakse na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci.

Izdavač

 • Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosi u Rijeci

Za izdavača

 • red. prof. mr. art. Letricija Linardić

Autorice

 • doc. dr. sc. Katarina Rukavina
 • izv. prof. art. Nadija Mustapić, MFA

Recenzentice

 • prof. dr. sc. Sonja Briski-Uzelac
 • prof. dr. sc. Julija Lozzi-Barković
 • izv. prof. dr. sc. Nataša Lah
 • izv. prof. dr. sc. Sanja Bojanić

Lektura

 • Daniela Samardžija

Grafička priprema i prijelom

 • mag. art. Sanja Jovanović za Centar za elektroničko nakladništvo Sveučilišne knjižnice Rijeka

Mjesec i godina objavljivanja

 • Srpanj, 2020

UDK

 • 7.038.531:316.7

ISBN

 • 978-953-7684-10-5 (PDF)

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti