Naziv kolegija

Mentor: doc. dr. art. Celestina Vičević

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti