dr. sc. Danijel Ciković, poslijedoktorand

Povijest umjetnosti starog vijeka
Povijest umjetnosti srednjeg vijeka
Povijest renesansne umjetnosti
Povijest barokne umjetnosti

Portfelj

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti