Centar za inovativne medije

Centar za inovativne medije CIM-APURI, umjetnost, znanost, tehnologija, etika, ekologija

Novomedijske umjetnosti u susretu znanosti i novih tehnologija, na temeljima etike, ekologije i samo-održivih sistema, te promociju znanja akademskoj i široj publici.

Centar za inovativne medije osnovan je pri Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, 2017. godine s ciljem povezivanja novomedijske umjetnosti, znanosti i tehnologije, na temeljima etike, ekologije i samo-održivih sustava.

CIM surađuje s drugim fakultetima Sveučilišta u Rijeci, na kojima se istražuju nova područja znanosti, te s drugim sveučilištima, institutima i ostalim kulturnim institucijama u stvaranju interdisciplinarnih i novomedijskih projekata.

CIM djeluje na nacionalnoj i međunarodnoj razini okupljajući priznate domaće i međunarodne umjetnike, znanstvenike i teoretičare u svrhu istraživanja i predstavljanja najnovijih dostignuća u suvremenoj umjetnosti, znanosti i tehnologiji.

Ciljevi centra su: promicanje umjetnosti kao važnog posrednika i pokretača promjena u svim segmentima društva, educiranje o primjeni najnovijih tehnologija u umjetnosti te poticanje na društvenu raspravu o mogućnostima funkcionalnijeg, kreativnijeg, raznovrsnijeg i dostupnijeg učenja. Navedene ciljeve centar će ostvarivati kroz sljedeće aktivnosti: radionice, predavanja, izložbe, tribine rezidencijalni programi te izdavanje zbornika radova, a koje su namijenjene široj javnosti.

Program CIM-a nudi mogućnosti inovativnih pristupa na području primijenjenih umjetnosti, 3D printinga, mikroskenera, virtualne (VR) i augmentativne stvarnosti (AR), interaktivnog videa, kompjuterske grafike i animacije, te raznih aspekata kreativnog stvaralaštva pod kojim se podrazumijeva primjena suvremene glazbe i zvuka u medijskom okružju (film, video i Internet).

Voditeljica: izv. prof. mr. art. Ingeborg Fülepp
Posjetite stranicu centra na https://cim.apuri.hr

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti