Korina Hunjak, asistentica

Vizualna umjetnica i freelance ilustratorica. Dizajnira i ilustrira slikovnice, publikacije, društvene igre i aplikacije te izrađuje autorske stripove koje objavljuje u domaćim i stranim strip publikacijama – osobna mrežna stranica.

Diplomirala je primijenjenu grafiku na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci. 

Surađuje na preddiplomskom studiju Primijenjene grafike na kolegijima Računalna grafika A i B. Na diplomskom studiju Vizualnih komunikacija i grafičkog dizajna surađuje na kolegijima Vizualne komunikacije i print dizajn A i B, a na diplomskim studijima Primijenjene umjetnosti, Likovne pedagogije te Vizualnih komunikacija i grafičkog dizajna na kolegijima Ilustracija i strip A, B, C i D.

Izbor radova

  • Apprenticeship

  • Kodar and master

  • Bendego meteorite

  • Dear dad

  • Do you ever have the feeling

  • Migrations

  • The finding

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti