Dr. sc. Sanja Rocco, viša predavačica

Vanjska suradnica

Dr.sc. Sanja Rocco, viša je predavačica s izborom u području društvenih znanosti kao i u umjetničkom području te dizajnerica. Njezin glavni fokus u istraživanju su upravljanje dizajnom, dizajnerska orijentacija u marketingu, branding, dizajnersko razmišljanje i dizajn vizualnih komunikacija. Kao dizajnerica je sudjelovala na brojnim izložbama i natječajima, te su joj radovi zaslužili domaće i međunarodne nagrade i priznanja. Također je sudjelovala u radu mnogih međunarodnih i domaćih dizajnerskih ocjenjivačkih sudova. Godinama je aktivna u promicanju dizajnerske profesije, međunarodno kao članica Izvršnog odbora svjetske dizajnerske organizacije ico-D (www.theicod.org) a isto tako na domaćoj dizajnerskoj sceni (međunarodna izložba vizualnih komunikacija zgraf). Članica je profesionalnih dizajnerskih udruga ulupuh i HDD.

Diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, znanstveni magisterij je stekla pri Katedri za marketing Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu a doktorirala na Ekonomsko-poslovnom fakultetu Sveučilišta u Mariboru, na temu upravljanja dizajnom. Autorica je ili koautorica oko 30 objavljenih znanstvenih i stručnih radova.

Stalno je zaposlena na Poslovnom veleučilištu Zagreb, te je vanjska suradnica na Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski i turistički menadžment i na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci gdje je na studiju Grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija nositeljica kolegija Upravljanje dizajnom.

Detaljni izvedbeni planovi (login: AAI@edu.hr)

— Dokumenti trenutno nisu dostupni.

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti