Doc. dr. sc. Maša Magzan

Nagrađivana je znanstvenica, autorica i predavačica. Stipendistica je Grada Rijeke i dobitnica brojnih nagrada za istraživački rad i akademski uspjeh. Držala je brojna pozivna predavanja u Hrvatskoj i inozemstvu, te je sudjelovala ili vodila međunarodne istraživačke projekte. Izlagala je znanstvene radove na više od dvadeset međunarodnih konferencija, autorica je udžbenika, stručnih radova i tridesetak znanstvenih radova. Nakon obrane doktorata surađuje s Juilliard School of Music u New Yorku. 

Diplomirala je Muzikologiju i povijest glazbe na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, a magistrirala je i doktorirala na američkom sveučilištu Kent State University na kojemu je, u sklopu poslijediplomskog studija, predavala kao asistentica na kolegiju Glazba kao svjetski fenomen. Certificirana je glazbena terapeutkinja s iskustvom rada s djecom s posebnim potrebama. Svira klavir, udaraljke i pjeva.

Nositeljica je kolegija Povijest glazbe, Primijenjena glazba i Glumac kao glazbenik I, II, III i IV na preddiplomskom studiju Glume i medija. Nositeljica je i online kolegija o društvenoj odgovornosti umjetnika i umjetnosti ponuđenog svim studentima Sveučilišta u Rijeci.

Detaljni izvedbeni planovi (login: AAI@edu.hr)

— Dokumenti trenutno nisu dostupni.

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti