Izv. prof. art. Melinda Kostelac

Akademska grafičarka i sveučilišna nastavnica. Sudjelovala je na preko 200 skupnih i samostalnih izložbi i natječaja grafike u Hrvatskoj i inozemstvu. Za svoj je rad osvojila više nagrada i priznanja, poput Nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeci za uspješnog nastavnika u kategoriji viši asistent, područje umjetnosti, te Nagrade Ex libris Stara Pisma na Međunarodnom natječaju grafike malog formata, u organizaciji Sveučilišne knjižnice Rijeka. Laureatkinja je godišnje nagrade za područje kulture Grada Opatije za umjetnički doprinos i publikacije (2011.). Uvrštena je u treću knjigu o suvremenoj svjetskoj grafici Richarda Noycea iz 2012.

Magistrala je grafiku na poslijediplomskom magistarskom studiju grafike Akademije likovnih umetnosti na Sveučilištu u Ljubljani 2005. godine. Doktorandica je poslijediplomskog doktorskog studija Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu.

Nastavnica je na preddiplomskom i diplomskom studiju Likovne pedagogije te preddiplomskom studiju Primijenjene umjetnosti. Predaje na kolegijima Grafika V i VI, Grafika C i D, Tehnologija tiska i Grafički proizvodi. 

Detaljni izvedbeni planovi (login: AAI@edu.hr)

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti