Studij vizualnih komunikacija i grafičkog dizajna

Opis programa

Studijski program traje dvije godine, pripada drugoj razini (stupanj obrazovanja 7.1 prema HKO), a njegovim završetkom stječe se 120 ECTS bodova i naziv Magistar/Magistra vizualnih komunikacija i grafičkog dizajna. Ovaj studijski program rezultat je razvoja Akademije, promjena u situaciji na tržištu rada te najnovijih ekonomskih i kulturnih trendova u RH i EU.

Stručnjak u području vizualnih komunikacija i grafičkog dizajna u suvremenom je društvu, kao i na tržištu rada, osobito traženo zanimanje. Vizualne komunikacije i grafički dizajn snažni su kanali širenja informacija, ideja i poruka, čime imaju izniman utjecaj na formiranje stavova u društvenim i ekonomskim odnosima.

Prepoznavši tu činjenicu, Akademija je formirala ovaj studijski program s ciljem obrazovanja studenata koji moraju imati kritički i samokritički razvijenu svijest u suvremenom vizualnom i komunikacijskom kontekstu te moraju imati osviještenu razinu moći i osobne odgovornosti u manipulaciji kako tiskanim tako i elektroničkim medijima kroz primjenu dizajnerske metode i vještine.

Diplomski studij je strukturiran na način da studenti steknu znanstvena, umjetnička i stručna znanja u polju dizajna vizualnih komunikacija.

U teorijskom dijelu diplomskog studija stječu se znanja iz područja teorije vizualnih komunikacija, marketinga i komunikologije. U stručnom i umjetničkom dijelu programa, kroz problemsko-projektnu nastavu u stručnim obveznim kao i izbornim predmetima, studenti se senzibiliziraju za dizajnerske komunikacijske vještine i razvijaju individualnost u pristupu rješavanju problema. Program je koncipiran tako da studenti stječu znanja i vještine kroz samostalne i praktične dizajnerske projekte, razvijajući pritom adaptivne procese mišljenja, samostalnost i samokritičnost, te sposobnost preuzimanja odgovornosti za vlastiti rad, uz, kada je to indicirano, i diobu odgovornosti i organizaciju rada u grupi.

Usvojena visoko specijalizirana znanja i kompetencije omogućavaju magistrima vizualnih komunikacija i grafičkog dizajna da se nakon završenoga diplomskog studija bave onim djelatnostima u kojima su te kompetencije i vještine potrebne.

Studij vizualnih komunikacija i grafičkog dizajna iznosi 120 ECTSa, a traje 2 godine (4 semestra).

Ishodi učenja

 • samostalno vladanje svim vrstama dizajna vizualnih komunikacija
 • spremnost na samostalni i grupni rad
 • primjena svih načela struke u praksi
 • preuzimanje odgovornosti u doprinosu stručnim znanjima i vještinama
 • odgovornost prema svim dionicima u skupnim projektima
 • moralna i socijalna odgovornost
 • informatičke vještine
 • praktična primjena znanja i vještina u društvenoj zajednici
 • praktična primjena znanja i vještina u digitalnom okružju
 • teorijska znanja iz vizualnih komunikacija
 • teorijska znanja iz teorije novih medija, kulture i tehnologije
 • teorijska znanja iz marketinga i brendiranja
 • stručna znanja iz područja vizualnih komunikacija i grafičkog dizajna
 • vještine upravljanja i vođenja projektnih zadataka
 • komunikacijske i prezentacijske vještine
 • praktične vještine u poznavanju programskih jezika
 • osmišljavanje i razvoj koncepata
 • individualnost i kreativnost
 • osvještavanje i upravljanje metakognitivnim znanjima

Kontakti

dekanat:  dekanat@apuri.uniri.hr
studentska služba: studentska@apuri.hr

Program

Za preuzimanje dokumenata unesite svoje podatke: (login: AAI@edu.hr)

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti