Daniela Šegota, mag. iur.

Stručna suradnica za opće i kadrovske poslove

Diplomirala je 2010. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci te stekla naziv diplomirana pravnica. Nakon diplome radi u gospodarstvu te kao tajnica u osnovnoškolskoj ustanovi.
Od 2019. godine zaposlena je na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci na radnom mjestu Stručne suradnice za opće i kadrovske poslove

Kontakti:
dsegota@apuri.uniri.hr
+385 51 228 881

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti