doc. dr. sc. Sanja Bojanić

Prodekanica za međunarodnu suradnju

Semiotika slike,
Umjetnost katarze

Portfelj

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti