Studij primijenjene umjetnosti

Opis programa

Cjeloviti trogodišnji program preddiplomskog studija predviđa ostvarenje 180 ECTS bodova. Polaganjem svih ispita i ispunjavanjem obveza prema programu studija student/ica ostvaruje prvu fazu cjelovitoga studija te ostvaruje pravo na zvanje: Sveučilišni prvostupnik odnosno Sveučilišna prvostupnica primijenjene umjetnosti.

Usvojena znanja, kompetencije i vještine omogućuju prvostupnicima i prvostupnicama da se nakon završenog preddiplomskog studija bave djelatnostima u kojima su te kompetencije i vještine potrebne: u sektoru kulturnih i kreativnih industrija, specifičnim turističkim djelatnostima, poduzetništvu, elektroničkim kao i tradicionalnim medijima te djelatnostima u vidu samostalnog umjetničkog rada.

Znanja iz povijesti umjetnosti i suvremene umjetničke prakse, kao i specifične spoznaje iz filozofije umjetnosti, stječu se u kontinuitetu tijekom sve tri godine studija. U području teorije likovne umjetnosti znanja se stječu na predmetima koji su koncentrirani na prve dvije godine studija.

Ishodi učenja u umjetnosti na prvoj godini usmjereni su prema stjecanju osnovnih znanja i vještina iz crtanja, kiparstva, slikarstva i grafike. Na drugoj godini studija stečena znanja se produbljuju te se povezuju s drugim teorijskim i primijenjenim predmetima. Na trećoj godini postoji mogućnost izbora specifičnih kolegija (keramike, stakla, mozaika, web dizajna, video produkcije, scenografije, kostimografije, knjige kao objekta i bibliofilskih izdanja). Modulima koje mogu odabrati doprinosi se razvoju individualnog likovnog izraza svakog studenta i studentice. Također su u mogućnosti pohađati kolegije communis iz zajedničke sveučilišne ponude srodnih fakulteta.

Studenti mogu izabrati modul kiparstvo, modul slikarstvo i modul primijenjena grafika.
Svi predmeti planirani su kao jednosemestralni, što omogućuje povećanu mobilnost studenata prema drugim sadržajima unutar institucije kao i prema drugim studijskim programima u inozemstvu u kraćim studijskim boravcima.

Nakon završetka preddiplomske razine moguć je nastavak dvogodišnjih diplomskih studija Primijenjene umjetnosti, kao i Vizualnih komunikacija i grafičkog dizajna, za one koji su pohađali Modul primijenjene grafike.

Studij primjenjene umjetnosti iznosi 180 ECTSa, a traje 3 godine (6 semestra).

Kompetencije koje se stiječu

 • sposobnost primjene stručnog znanja u praksi
 • sposobnost analize vizualnog problema i sinteze u njegovom rješavanju
 • razvijena individualnost i kreativnost u rješavanju problema
 • sposobnost prikupljanja i analize te obrade informacija iz različitih izvora
 • sposobnost samostalnog učenja
 • sposobnost prilagodbe novim situacijama u rješavanju likovno-vizualnih problema
 • sposobnost sagledavanja interpersonalnih kompetencija kroz socijalne vještine
 • samostalnost i individualnost u rješavanju zadataka
 • osobna odgovornost prema vlastitom radu i zajednici
 • teorijska i stručno praktična znanja iz slikarstva, mozaika i stakla
 • teorijska i stručno praktična znanja iz kiparstva i keramike
 • teorijska i stručno praktična znanja iz grafičkog dizajna, web dizajna, računalne tehnologije
 • stručna znanja i vještine iz poznavanja suvremenih računalnih programa
 • vještine i znanja iz umjetničkog područja ilustracije i grafike
 • teorijska znanja iz povijesti umjetnosti
 • teorijska znanja iz osnovnog likovnog oblikovanja
 • stručna razina uporabe metoda, alata i materijala
 • stručna i praktična razina osnova fotografije

Kontakti

dekanat: dekanat@apuri.hr
studentska služba: studentska@apuri.hr

Program

Za preuzimanje dokumenata unesite svoje podatke: (login: AAI@edu.hr)

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti