red. prof. mr. art. Letricija Linardić

Dekanica

Grafika,
Metodika likovne kulture,
Metodika likovne umjetnosti,
Uvod u metodiku likovne kulture

Portfelj
http://letricija.wix.com/letricijalinardic

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti