Zvjezdana Donadić Orehovec, univ. spec. oec.

Tajnica dekana

Završila je 2014. godine poslijediplomski specijalistički studij – Menadžment u javnom sektoru na Ekonomskom fakultetu u Rijeci te stekla akademski naziv Sveučilišna specijalistica Menadžmenata u javnom sektoru.
Kao voditeljica je ureda dekana radi od 2005. godine, prije čega je radila na Učiteljskom i Filozofskom Fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

Kontakti:
zvjezdana.donadic@apuri.uniri.hr
dekanat@apuri.uniri.hr
+ 385 51 228 880

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti