Završna izložba studenata/ica diplomskog studija 2019/2020

Vidi preddiplomski studij

Završna izložba studenata/ica preddiplomskog studija 2019/2020

Vidi diplomski studij

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti