Umjetničko djelovanje
studenata APURI

Ovaj projekt je studentsko istraživanje temeljeno na podatcima dobivenim provođennjem anketnog istraživanja među nekolicinom bivših i sadašnjih studenata Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci koji su se odazvali na istu.

Koji je cilj istraživanja?

Cilj ovog istraživanja je dati svoj doprinos boljem razumijevanju raznih faktora koji utječu na umjetničke karijere (bivših/sadašnjih) studenata Akademije na nevelikom uzorku studenata koji su pristupili anketnom istraživanju.

Podatci prikupljeni istraživanjem

U ovome istraživanju je sudjelovalo je sveukupno 40 studenata. Od toga je 4 bivša, te 36 sadašnjih studenata Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci.

Klikanjem ilustriranih elemenata otkrivate rezultate prikupljene istraživanjem.

Diplomski studij 31/40 ispitanika

Preddiplomski studij 9/40 ispitanika

Preddiplomski studij 9/40 ispitanika

Diplomski studij 31/40 ispitanika

Diplomski studij 31/40 ispitanika

Broj studenata po odsjeku