Student Services

Tigran Pejčić – Head of Student Services

Tamara Kola-Žepina – Expert Associate

+385 (0) 51 228 886

studentska@apuri.uniri.hr

Working hours

Mon, Wed, Fri: 10-12 p.m.
Tue, Thu, Fri: 12-14 p.m.

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti