Znanost tehnologija i kultura

Mentor: izv. prof. dr. sc. Sanja Bojanić

Studenti su se upoznali sa specifičnostima suvremenih diskursa znanosti, tehnologija i kulture u kojima se formira kakofonija vrijednosnih paradigmi često u okružju sukoba i netrpeljivosti. Dekonstruirajući polarizacije u korist kreativnijeg pristupa istraživanjima formi života i mišljenja, tijekom nastave se razumijevao dijalog i medjusobno prihvaćanje kao i dopunjavanje različitih formi stvaranja.

Studentski radovi PDF:

Concept of Art, Life and Death, Aleksandra Reisenere, mentor: doc. dr. sc. Sanja Bojanić

Apetit, Valentina Baric , mentor: doc. dr. sc. Sanja Bojanić

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti