EU projekt Wom@rts – Women Equal Share Presence in the Arts And Creative Industries

Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci od 2017. godine kao punopravni partner uključena je u visokobudžetni EU projekt naziva „Wom@rts – Women Equal Share Presence in the Arts And Creative Industries“. U navedenom projektu sudjeluje deset partnera iz osam europskih zemalja.

Strategija projekta „Wom@rts“ temelji se na pomno osmišljenoj fluktuaciji oko 180 umjetnika i njihovih djela. Dio umjetničkih djela utemeljeno je u okviru rezidencijalnih programa „Wom@rts“-a koji se predstavljaju riječkoj publici na izložbi „Women (RI)visible“.

Web stranica projekta: www.womarts.eu

     

Ured za projekte

Ured za projekte bavi se administriranjem i praćenjem provedbe projekata, programa i manifestacija, te pruža administrativnu podršku kod prijava projekata.

Kontakti

Jana Bilović, mag. oec.
Stručna suradnica za projekte

T: +385 (0)51 401 387
E: jbilovic@apuri.uniri.hr

Radno vrijeme

pon, sri, pet: 10-12 sati
uto, čet, pet: 12-14 sati

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti