Teorija likovnih umjetnosti (A i B)

Mentor: doc. dr. sc. Katarina Rukavina

opis kolegija

Sadržaj kolegija Teorija likovnih umjetnosti čini skup međudisciplinarnih i međužanrovskih, relativno otvorenih deskriptivnih, eksplanatornih i interpretativnih pristupa koji se kreću od esejističkih i istraživačkih tekstova do filozofskih rasprava. Osim kroz predavanja, nastava se izvodi na seminarima na primjerima utjecajnih tekstova iz teorije umjetnosti. Studenti/ce izlažu svoj seminarski rad pred kolegama kao osvrt na zadanu temu.

Mirna Gusić_Modernističko slikarstvo

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti