Teorija i praksa novih medija

Mentor: izv. prof. dr. sc. Sanja Bojanić

Opis kolegija:

Kolegij je posvećen ispitivanju i analizi nekolicine tematskih cjelina vezanih za medijsku pismenost općenito te potom i (su)odnos novih medija i društva. Socijalna povijest medija i komunikacijskih društvenih odnosa, sa snažnim osvrtom na razlikovanje analognih i digitalnih medija, omogućit će uvod u zahtjevno i bogato izražajno polje digitalnog.

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti