Sveučilište za muziku i izvedbene umjetnosti (Graz)

Osnovne informacije o sveučilištu / studiju

S više od 2 ,400 studenata u Grazu i Oberschützen, Sveučilište za muziku i izvedbene umjetnosti – KUG – iznimno je cijenjena umjetnička škola koji sačinjava 17 instituta, 2 doktorske škole i Centar za rodne studije. KUG povezuje naizgled suprotstavljene elemente i perspektive koje objedinjuje princip « međuigre » sveučilišta I društva, umjetnosti I znanosti, podučavanja I istraživanja u cilju razvoja umjetnosti: umjetničkih praksi I istraživanja, tradicije I modernosti, lokalnog I međunarodnog. Studijski programi na preddiplomskoj i diplomskoj razini Instituta izvedbenih umjetnosti Graz, osiguravaju tehnička znanja i glumačke vještine govora, pokreta i glasa, kao i savladavanje psiholoških i tehničkih metoda poput vježbanja koncentracije, buđenja dramske imaginacije i osjetilnosti, koje studentima kao budućim umjetnicima pomaže u postizanju samopouzdanja i potiču njihov osobni umjetnički izričaj.

više na stranici Sveučilištu za muziku i izvedbene umjetnosti (Graz)…

O programu međunarodne suradnje Erasmus +

Međunarodna suradnja i otvorenost za promjene i eksperimentiranje, zaštitni su znakovi Instituta izvedbenih umjetnosti u Grazu. Sveučilište u Rijeci te Akademija primijenjenih umjetnosti potpisali su bilateralni sporazum o suradnji sa Sveučilište za muziku i izvedbene umjetnosti u Grazu omogućujući razmjenu studenata i profesora, kao i stručnu praksu na dodiplomskoj i diplomskoj razini studija glume i medija. U Grazu, pored predmeta o teorijama suvremenih umjetničkih praksi, studenti mogu pohađati stručne radionice renomiranih glumaca, redatelja i umjetnika predavača.

Kako se prijaviti na Erasmus programe

Upute za Erasmus mobilnost odlaznih studenata mogu se pročitati na mrežnoj stranici UNIRI i jednake su za sve partnerske organizacije. Dva su oblika mobilnosti: studijski boravak od 3 do 12 mjeseci i stručna praksa 2 do 12 mjeseci. Iznos financijske potpore u 2019./2020. određen je ovisno o zemlji mobilnosti.

Info o studijskom boravku

Trajanje razmjene: minimalno 3 mjeseca, a maksimalno 12 mjeseci.

Studenti za vrijeme trajanja međunarodne razmjene ostaju upisani na svoj matični fakultet/akademiju. Studenti koji se nalaze u kategoriji onih koji imaju obavezu participacije u troškovima studija, za vrijeme trajanja razmjene dužni su nastaviti plaćati participaciju.

Erasmus+ studentima se omogućuje mobilnost u ukupnom trajanju od 12 mjeseci za svaku razinu studija (preddiplomski, diplomski, poslijediplomski). Mobilnost je tijekom studija  moguće ostvariti više puta – važno je poštivati uvjet od najviše 12 mjeseci po svakoj razini studija – u zbroj mjeseci ulazi i mobilnost studijskog boravka (SMS) i stručne prakse (SMP) npr. na istoj razini studija 6 mj. SMS + 6 mj. SMP =12 mjeseci. Studenti integriranih preddiplomskih i diplomskih studija mogu ostvariti mobilnost u ukupnom trajanju do 24 mjeseca za tu razinu studija. Erasmus mobilnost u okviru LLP programa i u okviru programa Erasmus Mundus računa se u zbroj 12 mjeseci po razini studija (2009./10.-2016./17.). Ako je student već dosegao granicu za jednu razinu studija, moći će se prijaviti za novu mobilnost studijskog boravka ili stručne prakse na drugoj razini studija. Ograničenje ukupnog trajanja mobilnosti se primjenjuje i na studente koji ostvaruju mobilnost u statusu zero-grant studenta.

Erasmus+ studenti oslobođeni su plaćanja školarine na inozemnom visokom učilištu.

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti