Sveučilište za muziku i izvedbene umjetnosti (Graz)

Osnovne informacije o sveučilištu / studiju

S više od 2 ,400 studenata u Grazu i Oberschützen, Sveučilište za muziku i izvedbene umjetnosti – KUG – iznimno je cijenjena umjetnička škola koji sačinjava 17 instituta, 2 doktorske škole i Centar za rodne studije. KUG povezuje naizgled suprotstavljene elemente i perspektive koje objedinjuje princip « međuigre » sveučilišta I društva, umjetnosti I znanosti, podučavanja I istraživanja u cilju razvoja umjetnosti: umjetničkih praksi I istraživanja, tradicije I modernosti, lokalnog I međunarodnog. Studijski programi na preddiplomskoj i diplomskoj razini Instituta izvedbenih umjetnosti Graz, osiguravaju tehnička znanja i glumačke vještine govora, pokreta i glasa, kao i savladavanje psiholoških i tehničkih metoda poput vježbanja koncentracije, buđenja dramske imaginacije i osjetilnosti, koje studentima kao budućim umjetnicima pomaže u postizanju samopouzdanja i potiču njihov osobni umjetnički izričaj.

više na stranici Sveučilištu za muziku i izvedbene umjetnosti (Graz)…

O programu međunarodne suradnje Erasmus +

Međunarodna suradnja i otvorenost za promjene i eksperimentiranje, zaštitni su znakovi Instituta izvedbenih umjetnosti u Grazu. Sveučilište u Rijeci te Akademija primijenjenih umjetnosti potpisali su bilateralni sporazum o suradnji sa Sveučilište za muziku i izvedbene umjetnosti u Grazu omogućujući razmjenu studenata i profesora, kao i stručnu praksu na dodiplomskoj i diplomskoj razini studija glume i medija. U Grazu, pored predmeta o teorijama suvremenih umjetničkih praksi, studenti mogu pohađati stručne radionice renomiranih glumaca, redatelja i umjetnika predavača.

Kako se prijaviti na Erasmus programe

Upute za Erasmus mobilnost odlaznih studenata mogu se pročitati na mrežnoj stranici UNIRI i jednake su za sve partnerske organizacije. Dva su oblika mobilnosti: studijski boravak od 3 do 12 mjeseci i stručna praksa 2 do 12 mjeseci. Iznos financijske potpore u 2019./2020. određen je ovisno o zemlji mobilnosti.

Info o studijskom boravku

Opći uvijeti

Trajanje razmjene: minimalno 3 mjeseca, a maksimalno 12 mjeseci.

Studenti za vrijeme trajanja međunarodne razmjene ostaju upisani na svoj matični fakultet/akademiju. Studenti koji se nalaze u kategoriji onih koji imaju obavezu participacije u troškovima studija, za vrijeme trajanja razmjene dužni su nastaviti plaćati participaciju.

Erasmus+ studentima se omogućuje mobilnost u ukupnom trajanju od 12 mjeseci za svaku razinu studija (preddiplomski, diplomski, poslijediplomski). Mobilnost je tijekom studija  moguće ostvariti više puta – važno je poštivati uvjet od najviše 12 mjeseci po svakoj razini studija – u zbroj mjeseci ulazi i mobilnost studijskog boravka (SMS) i stručne prakse (SMP) npr. na istoj razini studija 6 mj. SMS + 6 mj. SMP =12 mjeseci. Studenti integriranih preddiplomskih i diplomskih studija mogu ostvariti mobilnost u ukupnom trajanju do 24 mjeseca za tu razinu studija. Erasmus mobilnost u okviru LLP programa i u okviru programa Erasmus Mundus računa se u zbroj 12 mjeseci po razini studija (2009./10.-2016./17.). Ako je student već dosegao granicu za jednu razinu studija, moći će se prijaviti za novu mobilnost studijskog boravka ili stručne prakse na drugoj razini studija. Ograničenje ukupnog trajanja mobilnosti se primjenjuje i na studente koji ostvaruju mobilnost u statusu zero-grant studenta.

Erasmus+ studenti oslobođeni su plaćanja školarine na inozemnom visokom učilištu.

Obveze studenata

Obveze studenata prije odlaska na mobilnost

 1. Prijava na natječaja Sveučilišta u Rijeci
 2. Sklapanje Learning Agreementa (kod odlaska na studijski boravak i kod odlaska na stručnu praksu). Student je dužan dostaviti presliku Learning Agreementa SA SVIM POTPISIMA I PEČATIMA Uredu za mobilnost / Erasmus.
 3. OLS+ Online Linguistic Support / Mrežna jezična potpora
  Mrežna jezična potpora odnosi se na dva različita termina: Jezična procjena i Jezični tečajevi.
 4. Sklapanje Ugovora za dodjelu financijske potpore za Erasmus+ studij i stručnu praksu koji priprema Ured za mobilnost / Erasmus. Ugovore potpisuju rektor Sveučilišta u Rijeci i student.
 5. Prijava na inozemno Sveučilište (samo za studente koji idu na studijski boravak)
 6. Reguliranje zdravstvenog osiguranja
 7. Reguliranje boravka (vize, privremeni boravak)

Obveze studenata nakon odlaska na mobilnosti

Student je po povratku na Sveučilište u Rijeci dužan Službi za međunarodnu suradnju u roku od 30 dana dostaviti:

 1. Izjavu inozemne ustanove (Confirmation of Arrival/Departure)
 2. Transcript of Records
 3. Recognition Outcomes
 4. Traineeship Certificate.
 5. Završno izvješće za studijski boravak ili Završno izvješće za stručnu praksu
 6. Druga procjena jezika u OLS+ mrežnoj jezičnoj potpori
 7. Presliku police osiguranja.
Dodatne informacije

Dodatne informacije te detalji o instituciji domaćinu, moguće je pročitati na mrežnoj stranici Sveučilište za muziku i izvedbene umjetnosti u Grazu:

https://www.kug.at/c.aen/studies-further-education.html
https://www.kug.ac.at/en/studies-further-education/studies/international.html

Kontakti

doc. Sanja Bojanić dr. sc.
prodekanica za međunarodnu suradnju
sanja.bojanic@uniri.hr
091 4976 634

doc. art. Celestina Vičević
koordinatorica Erasmus i CEEPUS mreže
celestina.vicevic@gmail.com

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti