Spremnici svijetla

U svijetu ljudske komunikacije koji se razvija po logici svog vlastitog fantastičnoga napredovanja, gdje se pojedinac u svojoj mjeri stopio i identificirao sa sveukupnim civilizacijskim procesom još uvijek imamo mogućnosti djelovanja kroz standarde koji vrijede vjekovima i omogućavaju slobodu stvaralačkog čina pojedinca u kreativnom naumu. Pitanje zanatstva i njegovih mogućnosti danas nije nikako periferno. Štoviše, iako se akutni problemi današnjega svijeta njime ne rješavaju, ipak u općoj prevlasti standarda, brze i masovne proizvodnje, još brže potrošnje uniformnih ponašanjanja, gledanja i razmišljanja, upravo je autentično zanatstvo možda onaj neznatni impuls za nešto nestandardno što stvara mogućnost pojedincu da realizira svoje osobne zbiljske, duhovne i kreativne naume.
Anton Vrlić

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti