Slikarstvo III/IV izborni LP

Mentor: viši umj. sur. Robert Mijalić

Asistent: Ljiljana Barković

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti