Slikarstvo C/D

Mentor: red. prof. art. Marijan Pongrac

Asistent: Ljiljana Barković

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti