Utilizacija fotografije u web prodaji

Ovaj seminar bavi se utilizacijom web prodaje na primjeru prodavaonica second hand odjeće. Pokušavajući pojednostaviti proces stvaranja vizualnog materijala koji podupire proizvod unutar Instagram platforme uzimajući u obzir jedinstvenost svakog predmeta. Cilj je optimizirati fotografiju i obradu iste kako bi se postigao zadovoljavajući omjer uloženog vremena i prihoda. Zaključak je dobiven usporednom analizom dvaju najpraktičnijih digitalnih alata za obradu fotografija dostupnim laiku.

Sara Jovanović
Viši umjetnički suradnik Branimir Paškvan
Teorija vizualnih komunikacija B
Vizualne komunikacije i grafički dizajn
2020./2021.

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti