Što čini web dizajn dobrim?

58,3% ispitanika je reklo da im ALPi rent najbolji dizajn web stranice i najbolje korištenu fotografiju

ALPi rent je imao najbolji prosjek točnosti od strane ispitanika. 9 od 12 ispitanika je reklo da se radi o najmu bicikala, a ostalih 3 da se radi o bike turama što je isto točno.

Kroz principe jednostavnosti, dosljed- nosti, korištenja boje i fotografija, pris- tupne točke analizirane su web stranice za usluge iznajmljivanja bici- kala i biciklističkih tura. Kroz anketu htjela sam dobiti uvid u način na koji ljudi gledaju web stranice te što je ono bitno što zamijećuju na prvom dojmu. Na pitanja što prvo uočavate na strani- ci važno je napomenuti da je velika većina ispitanika navelo fotografiju za skoro sve stranice. Lošije su prolazile stranice po ocjenjivanju ako nisu imale upečatljivu fotografiju.

Katarina Šušnjara
Viši umjetnički suradnik Branimir Paškvan
Teorija vizualnih komunikacija B
Vizualne komunikacije i grafički dizajn
2020./2021.

Click here to add your own text

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti