Koliko je bitna grafika u videoigrama?

U ovom seminaru odgovara se na pitanje: ,, Je li sama grafika videoigara utječe na komercijalnu uspješnost? I drugo pitanje koje se postavlja je: ,,Je li način na koji su prikazana sama istraživanja utječu na rezultate tog istog?’’

9 od 10 studenata grafike su stavili Minecraft, najpopularniju igricu u zadnjih par godina, pod kategoriju “loša” grafika. Zanima te kako su kategorizirane ostale igrice?

Eni Piralić
Studij vizualnih komunikacija i grafičkog dizajna
Teorija vizualnih komunikacija 2
viši umj. suradnik Branimir Paškvan
Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti