Digitalni marketing u biciklizmu

Troje od 13 ljudi će u svojem sadržaju koristiti fotografiju DETALJA.

Diana Zubak
Studij vizualnih komunikacija i grafičkog dizajna
Teorija vizualnih komunikacija 2
viši umj. suradnik Branimir Paškvan
Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti