Analiza mobilnih aplikacija – freelance servisa

Istražila sam aplikacije (freelance servise) koji zadovoljavaju slijedeće kriterije:

– nalazi se u prvih 50 koje pretraživač Trg. Play-a izbaci pri traženju “app for freelance”

– filter ocjene 4+

– broj preuzimanja minimalno 500 tisuća

– u aplikaciji se koristi latinica (pismo).

Odabrane aplikacije potom sam “skinula” i iz svake prikupila vizualne materijale (screenshot) koje sam koristila u komparativnoj analizi. Uz komparativnu analizu provela sam istraživanje uživo, gdje su ispitanici dobili zadatke pomoću kojih su na kraju mogli ocjeniti svoje iskustvo korištenja svake aplikacije.

Antonela Brenko
viši umj. suradnik Branimir Paškvan
Teorija vizualnih komunikacija B
Diplomski studij Vizualnih komunikacija i grafičkog dizajna
2021.

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti