Scenografija A/B LP i PU

Mentor: doc. art. Stefano Katunar

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti