viši umj. sur. Sanjin Stanić

Montaža,
Video,
Uvod u nove medije

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti