Primijenjeno slikarstvo A/B

Mentor: doc. mr. art. Alan Alebić

Asistent: Radovan Kunić

Mentor: red. prof. art. Marijan Pongrac

Asistent: Mirna Kutleša

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti