Povijest umjetnosti XX. stoljeća

mentor: doc. dr. sc. Katarina Rukavina

asistent: mag. Katarina Podobnik

opis kolegija:

U kolegiju se razmatra osnovni tijek moderne i postmoderne umjetnosti od ranih avangardi preko neoavangardi do postavangardi koji je vodio promjenama paradigme likovnih umjetnosti 20. st. Osim kroz predavanja, sadržaj kolegija izvodi se na seminarima  na primjerima iz nacionalne umjetnosti 20. stoljeća. Studenti/ce prezentiraju svoj seminarski rad pred kolegama u obliku „skede“, power point ili google docx prezentacije.

Lana Droždek_Jo Klek_Pafama_skeda

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti