Povijest umjetnosti XIX. stoljeća

mentor: doc. dr. sc. Katarina Rukavina

asistent: mag. Katarina Podobnik

opis kolegija

Kolegij obuhvaća kronološki prikaz likovne umjetnosti 19. stoljeća od klasicizma do secesije  kao pretpovijesti moderne umjetnosti. Osim kroz predavanja, sadržaj kolegija izvodi se i na seminarima  na primjerima iz nacionalne umjetnosti 19. stoljeća. Studenti/ce prezentiraju svoj seminarski rad pred kolegama u obliku „skede“, power point ili google docx prezentacije.

Knežević_Josip Mašić_Slikar u bari_skeda

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti