Povijest umjetnosti starog vijeka

mentor: dr. sc. Danijel Ciković

asistent: mag. Tajana Kraus

Opis kolegija:

U sklopu kolegija Povijest umjetnosti starog vijeka sustavno i kronološki se prikazuju likovna djela iz razdoblja od prethistorije do kraja antike (oko 30 000 godina prije Krista do kraja 6. stoljeća). Razmatraju se sve vrste likovnih djela što uključuje urbanizam, arhitekturu, kiparstvo, slikarstvo, ali i primijenjene umjetnosti, s posebnim naglaskom na cjelovito i stilski jedinstveno oblikovanje cjelokupnih ambijenata. Uz najvažnija djela svjetske povijesti umjetnosti studenti se upoznaju i s primjerima nacionalne umjetničke baštine.

Klikom na sljedeći link, možete pregledati opširniji opis kolegija.

Povijest umjetnosti starog vijeka

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti