Povijest barokne umjetnosti

mentor: dr. sc. Danijel Ciković

asistent: mag. Tajana Kraus

opis kolegija:

U sklopu kolegija Povijest barokne umjetnosti sustavno i kronološki se prikazuju likovna djela iz razdoblja 17. i 18. stoljeća, a posebno se ističe kulturni, društveni i povijesni kontekst te poslijetridentske promjene u katoličkoj Crkvi kao glavnom naručitelju umjetničkih djela. Razmatraju se sve vrste likovnih djela što uključuje urbanizam, arhitekturu, kiparstvo, slikarstvo, ali i primijenjene umjetnosti, s posebnim naglaskom na cjelovito i stilski jedinstveno oblikovanje cjelokupnih ambijenata.

Klikom na sljedeći link, možete pregledati opširniji sadržaj kolegija.

Povijest barokne umjetnosti

Klikom na link ispod, možete pregledati seminarski rad studentice Ive Baotić.

Baotić, Iva_Valentin Metzinger Sv. Ivan Nepomuk Ispovjeda

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti