Obilježja kulturnog sustava

Mentor: izv. prof. dr. sc. Sanja Bojanić

Opis kolegija:

Cilj kolegija je bio prenijeti studentima znanja o osnovnim obilježjima kulturno-projektnog sustava te kulturnih i kreativnih industrija s posebnim naglaskom na izvedbenim umjetnostima. Studenti su upoznati s kulturalnim i društvenim kontekstom u kojem nastaju i razvijaju se suvremene izvedbene prakse. 

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti